Världens första återbruksgalleria finns i Eskilstuna

ReTuna är världens första Återbruksgalleria. Här shoppar gästerna på ett helt nytt, klimatsmart sätt. Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. För hållbarhet handlar inte om att hålla tillbaka och leva mindre - utan om att åstadkomma mer med de resurser vi redan har.

 

Gallerian invigdes i augusti 2015 och är placerad intill Retuna Återvinningscentral på Folkestaleden 7 i Eskilstuna. Det är enkelt för besökare att sortera material i containrarna och därefter passa på att lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar och teknik i gallerians depå ”Returen”. Här tas materialet emot av personligt från AMA (Eskilstuna kommuns resursenhet för Aktivitet, Motivation och Arbete) som gör en första gallring. Därefter fördelas sakerna ut till de återbrukande butikerna i gallerian. Butikspersonalen gör en andra gallring och väljer ut vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla - och sälja. På det sättet får materialet fortfarande liv.

Och affärsidén fungerar: 2020 såldes det återbrukade produkter för 15,4 miljoner på ReTuna Återbruksgalleria. En ökning med närmare 92% från starten. 

Men ReTuna är mer än en handelsplats. Uppdraget är även att vara en folkbildare. Här anordnas evenemang, workshops, föreläsningar, temadagar - allt med fokus på hållbarhet. Eskilstuna Folkhögskola bedriver sin ettåriga utbildning ”Recycle Design - Återbruk” i lokalerna. Här finns även konferenslokaler där gäster kan ha klimatsmarta möten. Café Returama erbjuder ekologisk lunch och fika.

Ägarskap

ReTuna Återbruksgalleria och ReTuna Återvinningscentral ägs av det kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö, EEM.

EEM är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet. EEM ska leverera optimal nytta till kunder och invånare - med minimal miljöpåverkan. Målet är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö, samt skapa hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer. EEM arbetar inom sex affärsområden: Elnät, Elhandel, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning.

ReTuna Återbruksgalleria är en del av affärsområdet Återvinning.

Var kommer idén ifrån?

Eskilstuna kommun strävar efter att vara en grön förebild. I utvecklingsarbetet kring miljöfrågor uppkom idén att skapa en galleria med "vanliga" butiker, fast med använt och upcyclat sortiment. Konceptet skulle locka en bred målgrupp samt sprida kunskap om hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Politikerna i kommunfullmäktige beslutade att idén skulle bli verklighet och i augusti 2014 hade projektet byggstart. Den 28 augusti 2015 invigdes ReTuna Återbruksgalleria.

Förutom att erbjuda hållbar shopping och vara en folkbildare i miljöfrågor, har ReTuna Återbruksgalleria genererat över 50 nya arbetstillfällen. Gallerian har blivit en internationell nyhet: dokumentärfilmare, journalister och nyfikna turister från jordens alla hörn har besökt ReTuna Återbruksgalleria. Nu sprids konceptet.

Priser och utmärkelser

År 2021 blir ReTuna årets Blåslampa. Ett konsumentpris från Råd och Rön samt Sveriges konsumenter :

"ReTuna bjuder på shopping som gör gott för både plånbok och miljö. En handelsplats och en mötesplats som får fler att shoppa klimatsmart och ta till vara på allt vi redan har. Framtidens galleria ligger i Eskilstuna!"

År 2020 tilldelas ReTuna Eskilsstatyetten som Årets Ambassadör :

"När världens första återbruksgalleria, ReTuna, en handelsplats för upcycling, invigdes år 2015 riktar omvärldens blickar väldigt snabbt mot Eskilstuna. Verksamheten omfattar idag inte bara återanvändning utan också bl ett café- och konferensarrangemang. Gallerian har blivit en stor medial nyhet internationellt genomrapport i CNN , BBC, engelska The Guardian och många fler. Delegationer ifrån 25 länder och nästan alla svenska kommuner har besökt ReTuna Återbruksgalleria som också nominerats till Stora Turismpriset 2019 "

År 2020 tar ReTuna emot juryns specialpris i PostNord Logistics Award:

Eskilstuna kommun har flera innovativa initiativ inom logistikområdet. Ett av dessa är Retuna Återbruksgalleria som med flera butiker, konferensanläggning och café, har bevisat att idén med att samla jag, hantera, reparera, renovera och salja börja köpa varor som håller i praktiken. Retuna , som ligger i direkt anslutning till OLC, omlastningscentralen för samordnad varudistribution, bidrar dessutom genom sin verksamhet till ett ökat hållbarhetstänkande, och mer cirkulär ekonomi samt sysselsätter personligt som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. ”

ReTuna  finns med i  Guinness rekordbok 2020 som den första Återbruksgallerian i världen.

År 2019 utsågs Centrumledare Anna Bergström till Årets Samhällsförändrare av Veckans Affärer, med motiveringen:  

”Delegationer från 25 länder och nästan varenda svensk kommun har nyfiket besökt hennes skapelse, framtidens marknadsplats. Hon har bevisat att det går alldeles utmärkt att både tjäna pengar och rädda miljön. ”

Anna Bergström utsågs till Årets Marknadsförare 2017 under EN18, med motiveringen:  

Årets marknadsförare har byggt relationer och skapat nya arbetstillfällen. Världens blickar har vänts mot Eskilstuna tack vare denna aktör, som via smarta och enkla metoder har fått snacket att gå viralt ut i världen som sedan har följt upp av ett värdskap i toppklass. Under 2018 är målet att fokusera på att skapa ännu bättre relationer med Eskilstunaborna för att få alla att förstå vikten av att återbruka mer ... Årets vinnare är ReTuna Återbruksgalleria med Anna Bergström i spetsen.

2015 vann ReTuna Återbruksgalleria priset Årets Förebyggare  vid tävlingen Swedish Recycling Awards, med motiveringen: 

Årets Förebyggare har tagit det här med återanvändning och förebyggande av avfall ett steg längre än vad vi tidigare sett. Man har skapat en unik plats där förbrukade saker kan ges nytt liv. Ett innovativt, modigt och miljöriktigt initiativ där hållbar konsumtion blir verklighet.

Ladda ner pressfoton

Här hittar du bilder som du kan ladda ner om använda om du ska berätta om oss.