CirkuLäran - för förskolor som vill bidra till en bättre framtid

Tillsammans med Eskilstuna kommun arbetar vi för att bidra till ökad kompetens kring hållbar utveckling och cirkulära arbetssätt redan i förskolan.

Alla förskolor i Eskilstuna, både kommunala och fristående, har möjlighet att arbeta med återbruk och få material från oss. Förskolorna får tillgång till materialet genom vår Idéverkstad och har möjlighet till kompetenshöjande insatser genom Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklare i förskolan. Genom att återbruka material kan barns kreativitet och experimentlust stimuleras och uppmuntra barn till ett mer miljömedvetet förhållningssätt. 

Idéverkstaden ligger bakom kulisserna hos oss. Här tar vi tillvara på återbruks-, rest- och spillmaterial från olika företag och från privatpersoner​ som lämnar in saker på Returen. Saker företagen och privatpersoner har tänkt att slänga kan istället få ett nytt liv och bli ett kreativt pedagogiskt material på förskolor i vår kommun. Allt material granskas utifrån kemikaliesmart förskola​s kriterier.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om CirkuLäran?
Kontakta Eileen Larsson, Miljösamordnare & Utvecklare i förskola inom Eskilstuna kommun

E-post: eileen.Larsson@eskilstuna.se
Mobil: 072-977 77 13

Läs mer 

Facebook: @cirkularan
Instagram: @CirkuLäran