Recycle Design Återbruk – kursen för dig som vill bidra till en bättre värld

I samma byggnad som ReTuna Återbruksgalleria driver Eskilstuna Folkhögskola sin ettåriga utbildning Recycle Design – Återbruk. Med hjälp av olika hantverkstekniker får kursdeltagarna på ett praktiskt sätt att lära sig designa produkter av de resurser som redan finns.

Syftet med att utbildningen knutits till ReTuna är att göra detta till ett centrum där människor kan lära sig om återvinning, återbruk och design i kombination med attraktiv shopping av återbrukade produkter. I utbildningen används de material som kommer in till Returen.

"I omställningen från en värld uppbyggd på fossila energikällor behövs nya visioner för både oss som individer och samhället vill lever i. Överkonsumtion, klimatförändringar, krig och fattigdom kan få oss att känna maktlöshet. Recycle Design – återbruk är kursen där vi tillsammans i teori och praktik utforskar kreativa sätt att ta oss an de lokala och globala utmaningarna för 2000-talet. Vi arbetar med återbrukshantverk och design samtidigt som vi lär oss mer kring materialflöden och produktionsförhållanden."