Hantering av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR började gälla inom hela EU i maj 2018. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter (ny sida öppnas)

Om oss

ReTuna är världens första Återbruksgalleria. Läs mer om konceptet och om hur allting började.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss beroende på vad du har för ärende.